- Pentru obiectivul de investiție “Stadion Nicolae Dobrin” a fost întocmit Studiul de Fezabilitate în luna martie a anului 2016;

- Studiul de Fezabilitate s-a predat la Compania Națională de Investiții, în vederea introducerii pe lista sinteză;

- Pentru a fi eligibil, în urma discuțiilor purtate, este in curs de realizare actualizarea Studiului de Fezabilitate conform HG 907 din 29.11.2016