Statul încearcă maximizarea gradului de recuperare de la firmele în insolvență a creanțelor bugetare indiferent de modalitatea de stingere a acestora, fiind acordată prevalență procedurii falimentului față de cea a reorganizării judiciare, și se va promova ca acționar inclusiv în societăți unde nu are astăzi această calitate, semnalează firmelor experții juridici, după ce Profit.ro a obținut și prezentat ieri noile reguli pregătite pentru insolvență.

Schimbările vor avea un impact major asupra firmelor care și-au declarat intenția de reorganizare, permițând, și chiar impunând în unele cazuri, deschiderea falimentului cu mai multă ușurință. 

Astfel, planul de reorganizare a activității debitorului va putea prevedea, în condițiile expres și limitativ impuse, conversia creanțelor bugetare în acțiuni și/sau reducerea creanțelor bugetare negarantate până la 50% din valoarea acestora.

Totodată, în cazul în care, în perioada procedurii de reorganizare judiciară, debitorul nu se conformează planului de reorganizare, aduce pierderi sau acumulează noi datorii față de creditori ori înregistrează creanțe mai vechi de 60 zile și peste valoarea prag, iar creditorul bugetar ce deține cel puțin două treimi din masa credală formulează o cerere de trecere la procedura falimentului, noile modificări prevăd obligația judecătorului-sindic de a constata falimentul debitorului în termen de maximum 10 zile de la depunerea cererii, cu excepția situației în care creanța nu este datorată, este achitată sau debitoarea încheie o convenție de plată cu acest creditor.

Totodată, în cazul în care este formulată cerere de plată, iar administratorul judiciar omite să se pronunțe asupra acesteia în termen de 10 zile de la data depunerii, creditorul curent poate cere deschiderea procedurii falimentului.