Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat pe site-ul său un ghid al obligațiilor fiscale pe care orice asociație de proprietari trebuie să le îndeplinească. Documentul conține informații detaliate despre înregistrarea fiscală, conducerea contabilității și a evidenței fiscale, precum și sancțiunile pe care le poate plăti aceasta în cazul în care, spre exemplu, nu declară la termen impozitele, taxele și contribuțiile.

 

Asociațiile de proprietari au, la fel care orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal, obligația să se înregistreze fiscal și să obțină astfel un cod de identificare fiscală, se arată într-un ghid al obligațiilor fiscale ale asociațiilor de proprietari publicat recent pe site-ul propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

 

Pentru atribuirea codului de înregistrare fiscală și pentru eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, asociațiile de proprietari trebuie să depună la Fisc formularul 010 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică”. Această declarație se depune în termen de 30 de zile de la data înființării asociației.

 

Notă: Eventualele modificări ulterioare ale informațiilor din declarația de înregistrare fiscală trebuie să fie aduse la cunoștința organului fiscal competent din subordinea ANAF, în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea și depunerea declarației de mențiuni, se arată în Ghidul publicat de Fisc. Certificatul de înregistrare fiscală se eliberează în 10 zile

 

Pe baza declarației de înregistrare fiscală, organul fiscal competent din subordinea ANAF eliberează certificatul de înregistrare fiscală, în termen de 10 zile de la data depunerii declarației. În certificatul de înregistrare fiscală se înscrie în mod obligatoriu codul de identificare fiscală.

 

În documentul menționat se precizează că eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală nu este supusă taxelor de timbru.

 

La încetarea condițiilor care au generat înregistrarea fiscală, asociația trebuie să predea organelor fiscale, în vederea anulării, certificatul de înregistrare fiscală, odată cu depunerea declarației de mențiuni.

 

Este important de știut totodată că asociațiile de proprietari au obligația să menționeze pe facturi, scrisori, oferte, comenzi sau pe orice alte documente emise codul de identificare fiscală propriu.

Asociațiile de proprietari conduc contabilitatea în partidă simplă

 

Pentru stabilirea stării de fapt și a obligațiilor fiscale de plată, asociațiile de proprietari sunt obligate să conducă evidențe fiscale, potrivit actelor normative în vigoare. Evidențele contabile trebuie să fie ținute în limba română și în moneda națională, se mai arată în documentul citat.

 

Asociațiile de proprietari au obligația să calculeze și să înregistreze în evidențe impozitele, taxele, contribuțiile și alte sume datorate bugetului general consolidat, precum și să calculeze, să rețină și să înregistreze în evidențele contabile și de plată, la termenele legale, impozitele și contribuțiile care se realizează prin stopaj la sursă.

 

Evidențele vor fi păstrate la domiciliul fiscal al asociației, inclusiv pe suport electronic, sau pot fi încredințate spre păstrare unei societăți autorizate, potrivit legii, să presteze servicii de arhivare. Pentru exercițiul financiar în curs evidențele se păstrează la domiciliul fiscal al contribuabililor.

 

Notă: În cazul în care evidențele contabile/fiscale sunt ținute cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune, pe lângă datele arhivate în format electronic, asociația este obligată să păstreze și să prezinte aplicațiile informatice cu ajutorul cărora le-a generat.

 

Asociațiile de proprietari sunt obligate să evidențieze veniturile realizate și cheltuielile efectuate aferente activităților economice desfășurate, prin întocmirea registrelor sau a oricăror alte documente prevăzute de lege. Asociațiile de proprietari sunt obligate să utilizeze pentru activitatea desfășurată documente primare și de evidență contabilă stabilite prin lege, și să completeze integral rubricile formularelor, corespunzător operațiunilor înregistrate.