Profesorii din învăţământul de stat care n-au beneficiat de diferenţele salariale la care aveau dreptul pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011, dar pe care le-au câştigat în instanţă, le vor primi eşalonat în următorii ani, conform unui act normativ publicat recent în Monitorul Oficial.

 

Legea nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 345 din 5 mai şi a intrat în vigoare în data de 8 mai.

 

Noul act normativ stabileşte că diferenţele de drepturi salariale neacordate şi câştigate în instanţă (prin hotărâri rămase definitive până în data de 8 mai), de către personalul didactic din învăţământul de stat, pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011, vor fi plătite eşalonat, într-o perioadă de cinci ani, astfel:

 

  -  în primul an de la data intrării în vigoare a noii legi se va plăti 5% din valoarea diferenţelor salariale;

   - în al doilea an - 10%;

  -  în al treilea an - 25%;

  -  în al patrulea an - 25%;

  -  în al cincilea an - 35%.

 

Plăţile se vor face anual, în tranşe trimestriale egale.

 

În cazul profesorilor pensionaţi, plata diferenţelor se va face într-o singură tranşă, conform documentului menţionat, iar pentru cei care urmează să se pensioneze - eşalonat, dar în aşa fel încât banii să fie daţi până la data pensionării. "Diferenţele salariale a căror plată se face eşalonat, conform prezentei legi, se actualizează cu indicele de inflaţie publicat în luna în care se face plata faţă de luna pentru care se calculează, pe baza datelor comunicate de Institutul Naţional de Statistică", scrie în Legea nr. 85/2016.

 

De reţinut este că regulile vor fi valabile inclusiv pentru profesorii din învăţământul preuniversitar de stat încadraţila platacu ora.

 

Concret, diferenţele salariale sunt rezultate din prevederile următoarelor acte normative:

 

    Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ;

    Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 330/2009;

    Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010

    Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice.

 

Conform iniţiatorului, mulţi dintre profesori deja au obţinut plata acestor diferenţe salariale, în baza unor hotărâri judecătoreşti, însă, în anumite cazuri, salariaţii din învăţământ nu beneficiază de sumele datorate de stat. Astfel, cu ajutorul noii legi se va putea preveni orice discriminare a personalului didactic.