În data de 7 august, în sala de ședințe a Primăriei Topoloveni a avut loc o ședință a Consiliului Local Topoloveni.

Cu acest prilej, consilierii locali au dezbătut și aprobat următoarele proiecte de hotărâri:
· Aprobarea redevenței, studiului de oportunitate și caietului de sarcini aferente concesiunii unui teren în suprafață de 16,30 mp, proprietate publică a orașului Topoloveni;
· Acceptarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate privată asupra terenului în suprafață de 119 mp în beneficiul UAT Orașul Topoloveni, formulată de proprietarul Gheorghiță Boțârcă și autentificată la birou notar public;
· Înființarea Direcției de Asistență Socială Topoloveni prin reorganizarea Serviciului Public de Asistență Socială Topoloveni, precum și pentru aprobarea organigramei, statului de funcții, statului de personal, listei funcțiilor publice avizate și regulamentului de organizare și funcționare;
· Actualizarea elementelor de identificare și caracteristici privind două străzi/tronsoane de străzi din orașul Topoloveni, în vederea întabulării dreptului de proprietate publică al UAT Orașul Topoloveni asupra acestora în cartea funciară a localității;
· Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect ”Crearea sistemului de iluminat stradal-rutier și ornamental-parcuri cu corpuri de iluminat tip LED și telegestiune, în UAT Topoloveni”, proiect finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3;
· Aprobarea documentațiilor tehnico-economice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Crearea sistemului de iluminat stradal-rutier și ornamentel-parcuri cu corpuri de iluminat tip LED și telegestiune, în UAT Topoloveni”;