Noua lege a asociațiilor, ce va intra în vigoare spre sfârșitul lunii septembrie, aduce o serie de noutăți legislației din domeniu, inclusiv posibilitatea chiriașilor de a se organiza în asociații și posibilitatea ca toți proprietarii să plătească cheltuielile de întreținere direct în contul asociației. Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor va înlocui, din 28 septembrie 2018, actuala lege a asociațiilor, și anume Legea nr. 230/2007.

Actul normativ va introduce mai multe noutăți în domeniul asociațiilor, inclusiv posibilitatea de a plăti întreținerea într-un cont bancar.

După intrarea în vigoare a noii legi privind asociațiile, fiecare asociație de proprietari va fi obligată să aibă un singur cont bancar, astfel încât locatarii să poată plăti cheltuielile de întreținere direct în acest cont și dându-le acestora posibilitatea de a plăti oricând întreținerea, nu numai în ziua stabilită pentru încasarea (în numerar) a acesteia.

Pentru a le facilita locatarilor plata întreținerii în acest cont, reprezentanții asociației de proprietari vor trebui să afișeze, odată cu lista de plată a cheltuielilor asociației, și datele de identificare ale contului bancar al asociației. Mai exact, datele care trebuie afișate la avizier sunt numele titularului contului bancar, banca la care a fost deschis contul, sucursala băncii și codul IBAN.

Codul IBAN (International Bank Account Number) reprezintă numărul unic de identificare a unui cont bancar, fiind format din 24 de caractere și recunoscut la nivel international. Acest cod permite identificarea beneficiarului unei plăți, chiar dacă plătitorul nu poate furniza și alte detalii legate de contul în care trebuie virați banii.

O asociație de proprietari este, potrivit Legii nr. 196/2018, “forma juridică de organizare și de reprezentare a intereselor comune ale proprietarilor dintr-un condominiu, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, înființată în condițiile prezentei legi, care are ca scop administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea, reabilitarea și modernizarea proprietății comune, menținerea în stare bună a imobilului, respectarea drepturilor și asumarea obligațiilor de către toți proprietarii”.

Totodată, după cum stabilește același document, condominiul reprezintă un imobil format din teren cu una sau mai multe construcții, în care există mai mult de trei apartamente, iar cheltuielile asociației sunt toate cheltuielile care au legătură cu exploatarea, repararea, întreținerea proprietății comune, dar și cheltuielile cu serviciile care nu sunt facturate individual locatarilor (de exemplu, furnizarea apei sau încălzirea).