Primăria Piteşti va acorda finanţări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

Scopul programului este dezvoltarea infrastructurii instituţiilor de cult din municipiul Piteşti care să contribuie la realizarea unor acţiuni şi programe de interes public la nivelul municipiului Piteşti.

Bugetul programului pe anul 2018 este de 300.000 lei. Finanţarea nerambursabilă este acordată din bugetul local al municipiului Piteşti şi se va face pe baza unui contract de finanţare nerambursabilă semnat între finanţator şi beneficiar, în urma aplicării procedurii de selecţie de proiecte şi a declarării proiectelor câştigătoare.