Vineri 29 iunie 2018, la ora ora 18.30, Legatul Piteşti din cadrul Consulatului Romania al Ordo
Equestris Vini Europa (OEVE) organizează evenimentul de certificare a unui restaurant din centrul oraşului Piteşti a cărui ofertă de vinuri a fost clasificată la categoria 4 pahare.

Acesta este primul restaurant din judeţul Argeş care obţine certificarea „Wine Quality Certified by OEVE”).

Proiectul „Wine Quality Certified by OEVE”, derulat prin Comisia Oenologică a Consulatului
România al OEVE, urmăreşte pe de o parte promovarea producătorilor şi comercianţilor de vinuri (crame,
vinoteci, restaurante, wine-baruri, supermarketuri etc.) şi stimularea acestora de a-şi îmbogăţi permanent
oferta, iar pe de alta parte, educarea consumatorului şi asigurarea acestuia că, prin identificarea plăcii de
certificare, se află într-o locație care respectă standardele necesare unui comerţ de calitate.