Economia sociala reprezinta ansamblul activitatilor organizate independent de sectorul public, al caror scop este sa serveasca interesul general, interesele unei colectivitati si/sau interesele personale patrimoniale, prin cresterea gradului de ocupare al persoanelor apartinand grupului vulnerabil si/sau producerea si furnizarea de bunuri, prestarea de servicii si/sau executia de lucrari.

Scopul economiei sociale este acela de a  contribui la dezvoltarea comunitatilor locale, crearea de noi locuri de munca, implicarea persoanelor apartinand grupului vulnerabil, prevazut de lege, in activitati cu caracter social si/sau activitati economice, facilitand accesul acestora la resursele si serviciile comunitatii.

Pentru îndeplinirea obiectivelor economiei sociale, entitățile în domeniu desfășoară, în principal, activități de interes general precum:

-producerea de bunuri, prestarea de servicii sau execuția de lucrări care contribuie la bunăstarea comunității sau a membrilor acesteia;

-promovarea, cu prioritate, a unor activități care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, dar și dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate acestora;

-dezvoltarea serviciilor sociale pentru creșterea capacității de inserție pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile.

Categoriile de personae juridice de drept privat care pot fi Întreprinderi sociale sau Întreprinderi sociale de inserție sunt: societățile cooperative de gradul I, cooperativele de credit, asociații și fundații, casele de ajutor reciproc ale salariaților, casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, societăților agricole, orice alte categorii de persoane juridice care respectă, conform actelor legale de înființare și organizare, cumulativ, definiția și principiile economiei sociale prevazute în prezenta lege.

Informații suplimentare despre atestarea întreprinderilor sociale și întreprinderile sociale de inserție se pot obține la sediul AJOFM Argeș, Bulevardul Republicii nr. 11, tel: 0248/222415 sau e-mail: ajofm@ag.anofm.ro.