Funcţionarii publici care fac obiectul unor cercetări disciplinare sau penale au parte de o veste bună.

Astfel, Judecătorii Curţii Constituţionale au decis că este neconstituţional un articol din Statutul funcţionarilor publici, iar acestora nu le vor înceta raporturile de serviciu în perioada cercetării administrative, dacă aceştia pot influenţa această cercetare.

Articolul declarat neconstituţional este art.94 alin. (1) lit. n) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.

Acesta are următorul conţinut: "(1) Raportul de serviciu se suspendă de drept atunci când funcţionarul public se află în una dintre următoarele situaţii: (...) n) pe perioada cercetării administrative, în situaţia în care funcţionarul public care a săvârşit o abatere disciplinară poate influenţa cercetarea administrativă, la propunerea motivată a comisiei de disciplină".