Persoanele fizice autorizate (PFA) și ceilalți contribuabili ce obțin venituri din activități independente, investiții sau chirii, printre altele, vor datora contribuția la sănătate (CASS) doar dacă veniturile lor extra-salariale vor depăși într-un an, cumulat, plafonul de 22.800 de lei, adică nivelul a 12 salarii minime brute. Altfel, aceștia vor putea opta să fie asigurați în sistemul medical de stat, fără a exista însă o obligație în acest sens, așa cum intenționa inițial Guvernul.

Noul mecanism de declarare și plată a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale în cazul persoanelor fizice este inclus în OUG nr. 18/2018, act normativ în vigoare de vineri.

Potrivit prevederilor din documentul citat, persoanele fizice care estimează pentru anul curent venituri extra-salariale sub plafonul celor 12 salarii de bază minime brute pe țară (22.800 de lei pentru anul fiscal 2018) vor putea opta pentru plata CASS, fără a fi însă obligați. Inițial, în forma de proiect a ordonanței de urgență, autoritățile voiau să introducă o plată obligatorie a CASS chiar și dacă veniturile erau sub plafonul de 22.800 de lei, dar prevederile respective au fost modificate semnificativ în forma apărută în Monitor.

Astfel, persoanele fizice care estimează că vor realiza venituri din activități independente, din cedarea folosinţei bunurilor (chirii), din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiţii sau venituri din alte surse, cumulate din toate sursele, sub plafon, vor putea opta pentru asigurarea în sistemul medical de stat, astfel:

dacă declarația unică va fi depusă până la 15 martie a anului următor celui pentru care se datorează contribuția, prin plata sumei de 1.140 de lei, adică 10% din echivalentul a șase salarii minime brute;
dacă declarația unică va fi depusă după termenul de 15 martie a anului următor, achitând 10% din valoarea salariului minim brut pe țară în vigoare la data depunerii declarației (1.900 de lei în prezent), înmulțit cu numărul de luni rămase până la depunerea următoarei declarații, inclusiv luna în care se depune declarația.

Totodată, persoanele fizice care vor estima în cursul anului un venit net anual cumulat, din una sau mai multe surse, sub plafonul celor 12 salarii minime brute, iar la sfârșitul anului venitul realizat se va dovedi a fi peste plafon, vor datora CASS la nivelul a 12 salarii minime brute, adică suma de 2.280 de lei (10% din 22.800 de lei). Desigur, aceste persoane vor avea obligația depunerii declarației unice până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, în vederea definitivării CASS.

În fine, contribuabilii cu venituri extra-salariale care estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată depășește 22.800 de lei, dar totuși nu ating plafonul la finalul anului, vor depune declarația unică până la 15 martie și vor datora CASS de 1.140 de lei (10% din șase salarii minime brute), cu condiția ca în anul fiscal precedent să nu fi avut calitatea de salariat și să nu se fi încadrat în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției, acolo unde intră, printre altele, și pensionarii.

Termenul de plată al contribuției va fi 15 martie al anului următor celui pentru care se datorează contribuția. Cât despre declarația unică, aceasta se va depune anual tot până la 15 martie, dar, prin excepție, pentru anul 2018 va urma să se depună până la 15 iulie. Totuși, termenul de depunere va fi mai mult orientativ, din moment ce declarația se va putea depune și după depășirea acestuia.