Polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare au dreptul la salariu lunar care se compune din salariul de funcție, salariul gradului profesional deținut, gradații și, după caz, salariul de comandă, indemnizații, compensații, sporuri, prime, premii și alte drepturi salariale.

Pe parcursul anului trecut, la penitenciarul Mioveni cheltuiala cu salariile, sporurile și primele angajaților a depășit 220 miliarde lei vechi.

Iată mai jos cheltuiala detaliată privind remunerarea peronalului:

Denumire venit

Suma (Ron)*

Salarii de bază

13,301,190

Sporuri pentru condiții de muncă

2,149,646

Indemnizații de delegare

5,000

Alocații pentru locuințe

1,047,550

Alte drepturi salariale în bani

106,936

Norme de hrană

3,977,987

Uniforme și echipament obligatoriu

664,216

Transportul la și de la locul de muncă

164,000

Alte drepturi salariale în natură

469,000

Contribuții de asigurări sociale de stat

23,974

Contribuții de asigurări de șomaj

755

Contribuții de asigurări sociale de sănătate

807,909

Contribuții pentru concedii și indemnizații

1,294

* valorile sunt exprimate la nivelului anului 2017


De ce sporuri beneficiază angajații de la penitenciarul Mioveni:

- specialist de clasă - 7,5%
- muncă cu grad ridicat de risc - 30%
- indemnizație de pază și supraveghere - 5%
- spor de noapte - 25%
- normă de hrană - secret de serviciu

Alte drepturi salariale în natură care se acordă angajaților sunt:

- uniforme și echipament
- vouchere de vacanță
- decontarea cheltuielilor de transport la deplasarea pentru efectuarea concediului de odihnă
- decontarea cheltuielilor cu medicamente, tratamente stomatologice, asistență medicală, proteze ortopedice și dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organize și funcționale.