Astăzi, la Consiliul Județean Argeș, s-a semnat contractul de finanțare pentru “Conservarea și consolidarea Cetății Poenari Argeș”. Proiectul are o valoare de 10,7 milioane lei și va fi implementat pe o perioada de 26 luni.

Obiectivul general constă în impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea și consolidarea patrimoniului Cetății Poenari – Argeș, respectând principiile dezvoltării durabile.

 

Obiectivele specifice care vor conduce la realizarea obiectivului general, sunt:

• îmbunătăţirea infrastructurii Cetății Poenari Argeș prin conservarea și consolidarea obiectivului turistic – monument istoric categorie A;

• creșterea gradului de expunere a Cetății Poenari Argeș după finalizarea lucrărilor de intervenţii, prin digitizarea acestuia.

 

În cadrul acestui proiect se vor derula lucrări de reabilitare structurală și arhitecturală, conservare și consolidare, după cum urmează:

-reîntregiri parțiale pe verticală și orizontală a unor structuri istorice, pe baza rezultatelor studiilor arheologice și istorico-arhitecturale, prin marcarea intervențiilor;

-consolidarea elementelor constructive cu grad ridicat de risc de degradare și prăbușire;

-acoperirea donjonului cu un acoperiş transparent pentru a opri acţiunea apelor meteorice şi a zăpezii asupra interiorului acestuia;

- realizarea unei porţiuni interioare din lemn a planşeului unuia dintre etaje pentru ilustrarea mai clară a dispoziţiei etajelor în cadrul turnului;

- realizarea în cadrul refacerii curtinei de sud a unei porţiuni din drumul de strajă;

-reabilitarea şi tencuirea parţială a cisternei de apă, pentru o imagine mai elocventă a acesteia;

- realizarea unei pasarele din lemn din zona intrării în donjon, către est, în lungul zidului median din cărămidă, pentru a putea utiliza spaţiul dintre zidurile de piatră în vederea expunerii unor replici ce pot ilustra parţial viaţa din Cetate.

- intervenții de stopare a umidității ascensionale în masivele de zidărie.

În același timp, Consiliul Județean Argeș are în proiect construirea unei noi căi de acces - lift, funicular sau telecabină, în funcție de soluțiile oferite de specialiști - către Cetatea Poenari. Investiția ar urma să fie realizată din fondurile bugetului județean și are drept scop accesul mai facil la cetate și implicit creșterea numărului de turiști.