Conform Compartimentului Verificarea Legalităţii Actelor şi Contencios Administrativ din Prefectura Argeş, în anul 2017 au fost înregistrate 998 de dosare aflate pe rolul instanţelor de judecată, în diferite faze procesuale.

Dintre acestea, 73 de dosare au făcut obiectul unor acţiuni în faţa instanţelor de contencios administrativ referitoare în principal la:
- înmatricularea fără plata taxei de timbru;
- acţiuni în contencios administrativ privind legalitatea unor acte administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale;
- obligaţia de a face;
- încetarea, înainte de expirarea duratei normale, a mandatelor unor primari.

Diferenţa de 925 de dosare au ca obiect principal:
- reconstituirea dreptului de proprietate, potrivit legilor fondului funciar;
- modificări ale titlurilor de proprietate;
- revendicare imobiliară.