Ministrul Finanţelor Publice, domnul Eugen Teodorovici,  a avut o întrevedere cu vicepreşedintele Băncii Europene de Investiţii, domnul Andrew McDowell,  cu ocazia conferinţei anuale de prezentare a activităţii BEI în general şi, în special, a celei din România.

 

"În calitate de ministru al finanţelor, precum şi de Guvernator pentru România al BEI, aş dori ca România să continue să beneficieze de diversitatea instrumentelor şi modalităţilor de finanţare pe care Banca le pune la dispoziţie statelor membre, cu accent pe cele care pot ajuta la creşterea gradului de absorbţie al fondurilor europene nerambursabile. (...) Ne bazăm pe parteneriatul nostru solid în pregătirea preluării şi în exercitarea Preşedinţiei Consiliului UE anul viitor, pentru asigurarea unui dialog inter-instituţional eficient şi a unei bune comunicări cu toţi cei interesaţi, în vederea stabilirii arhitecturii Cadrului Financiar Multianual post 2020", a declarat ministrul Finanţelor Publice.

 

În peste 25 ani de activitate a Băncii Europene de Investiţii în România, Banca a finanţat proiecte în sectorul privat şi public, inclusiv pentru autorităţi locale, în valoare de  peste. 13  mld. EUR, din care împrumuturi semnate în jur de 1,3 mld. EUR doar în anul 2017.

Din momentul în care România a devenit stat membru, BEI, în calitate de bancă a Uniunii Europene, a sprijinit eforturile Guvernului de a mobiliza cele mai adecvate resurse financiare pentru acoperirea nevoilor bugetului şi creşterea absorbţiei fondurilor nerambursabile UE, prin punerea la dispoziţie a unor împrumuturi destinate acoperirii parţiale a contribuţiei bugetului de stat la finanţarea diverselor programe operaţionale sectoriale.

 

"Ministerul Finanţelor Publice trebuie să aibă un rol important nu doar în a colecta informaţiile legate de modul în care se derulează împrumuturile cu BEI şi de stadiul acelor proiecte, ci şi să se implice activ în monitorizarea trimestrială a stadiului implementării proiectelor de investiţii, prin discuţii la minister pentru a vedea exact dacă sunt blocaje şi, mai ales, care sunt soluţiile pentru ca împrumuturile să fie trase la termenul asumat împreună cu finanţatorul. Nu voi accepta niciun fel de prelungire a vreunui acord de împrumut fără argumente foarte clare. Nevoile din România sunt foarte mari, pe diferite zone de interes pentru cetăţeni şi nu cred că putem justifica prin faptul că echipele care au sarcina să facă acest lucru în ministerele de linie şi nu numai, nu-şi fac treaba cum ar trebui. Rolul Ministerului de Finanţe va fi să se asigure că lucrurile merg aşa cum ne dorim cu toţii', a mai precizat Eugen Teodorovici.

 

În 2017, România a semnat cu BEI acorduri care depăşesc 1,3 mld. EUR, din care 1 mld. EUR reprezintă împrumuturi contractate de Ministerul Finanţelor Publice. În acelaşi timp, BEI a semnat în România patru contracte de finanţare de peste 170 mil. EUR sub umbrela Fondului European pentru Investiţii Strategice (FEIS), în cadrul Planului de Investiţii pentru Europa (PIE). Subliniem totodată activitatea Fondului European de Investiţii, parte a grupului BEI, care în 2017 a acordat sprijin, prin instrumente specifice (garanţii şi participaţii la capital), de peste 550 mil EUR, din care două sunt tranzacţii FEIS şi două mandate finanţate din fonduri europene structurale şi de investiţii (59 mil EUR prin Programul Operaţional Regional şi 94 mil. EUR prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală).  

 

BEI este instituţia financiară a Uniunii Europene înfiinţată în 1958, prin Tratatul de la Roma, cu scopul de a acorda asistenţă tehnică pe termen lung prin proiecte care susţin dezvoltarea echilibrată a întregului spaţiu comunitar şi contribuie la coeziunea economică, socială şi teritorială a UE.

 

România a avut relaţii de colaborare cu BEI din aprilie 1991 şi a devenit membră cu drepturi depline la 1 ianuarie 2007, odată cu aderarea sa la UE. În cadrul băncii, România formează o constituentă împreună cu  Danemarca, Grecia şi Irlanda. Guvernatorul pentru România în Consiliul Guvernatorilor BEI este ministrul Finanţelor Publice, iar reprezentant în Consiliul directorilor este un secretar de stat din cadrul MFP.