Din analiza datelor statistice, la finele lunii ianuarie  2018 se constată că numărul total al șomerilor înregistrați la A.J.O.F.M. Argeș a fost de 10.411 persoane (2.300 șomeri indemnizați și 8.111 persoane ce nu beneficiază de indemnizație de șomaj), în ușoară creștere cu 89 persoane (+0,86 p.p.) față de luna precedentă și în scădere cu 1.581 persoane (-13,18 p.p.) față de aceeași lună a anului 2017.

In luna ianuarie au intrat în evidența agenției 856 persoane, din care 732 persoane nou înregistrate și au ieșit din evidență 767 persoane.

La sfârșitul lunii ianuarie 2018, rata  șomajului  înregistrat în județul Argeș a fost  4,06%, în ușoară creștere cu 0,04 p.p. față de luna precedentă și în scădere cu 0,61 p.p. față de luna ianuarie  2017.

Analiza situației beneficiarilor de drepturi conform Legii 76/2002 a arătat că ponderea cea mai mare în totalul persoanelor înregistrate o dețin în continuare persoanele cu vârste cuprinse între 40 - 49 ani (29,54%) și 30 - 39 ani (21,61%), în timp ce la categoria persoanelor cu vârsta sub 25 ani s-a înregistrat o valoare de 8,97%. Din  punct de vedere al pregătirii profesionale aceste persoane se structurează astfel: persoane cu nivel de instruire primar, gimnazial și profesional – 81,89%, persoane cu nivel de instruire liceal și postliceal – 14,51% și persoane cu nivel de instruire universitar – 3,6%.

Analizând structura șomerilor pe sexe, femeile reprezintă o medie de 39,94% (4.158 persoane) din numărul total al șomerilor, înregistrând o scădere cu 3,66% față de  ponderea în totalul șomerilor înregistrați, din luna  precedentă.

Prin derularea programului de ocupare a forței de muncă, în luna ianuarie au fost încadrate în muncă 269 persoane, din care 83 persoane au beneficiat de măsurile active finanțate prin bugetul asigurărilor de șomaj.

De asemenea, prin derularea programului de formare profesională pentru anul 2018, au fost organizate 4 cursuri pentru lucrător în comerț, lucrător în creșterea animalelor și lucrător în creșterea plantelor  la care participă  88 persoane înregistrate în baza de date a agenției.