În anul 2017, în comuna Bogaţi au fost demarate proiecte de milioane de euro, unele dintre ele continuând şi în acest an.

Printre altele, primarul Ion Gârleanu menţionează înfiinţarea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare, o investiţie de 8,9 milioane lei din fonduri guvernamentale. Alte 2 milioane lei s-au investit în construcţia unui pod în satul Suseni, construcţie care este şi acum în derulare.

De asemenea, în satul Bogaţi este în derulare un proiect de forare a unor puţuri de apă care vor asigura resursele de apă în perioadele de secetă. De asemenea, s-a obţinut şi aprobarea construcţiei unui centru cultural modern.