Primăria Piteşti informează că va fi organizată dezbaterea publică a proiectului bugetului municipiului Pitești pentru anul 2018, în data de 01 februarie 2018, la sediul instituției..
Acesta poate fi consultat pe site- ul www.primariapitesti.ro/ Transparența Decizională/ Dezbateri Publice/  2018/ , doritorii putând depune, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la acesta, până la data de 02 februarie 2018.
          Propunerile, sugestiile sau opiniile se primesc prin e-mail, la adresa primaria@primariapitesti.ro, precum şi la sediul Primăriei Municipiului Piteşti - Compartimentul de Relaţii Publice, intrarea „D”, formularul găsindu-se tot pe site.
          Potrivit art.7 alin.(6) din Legea nr.52/2003, republicată, „persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului”.
          Proiectul de buget pentru anul în curs va fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local pe 15 februarie 2018.