ITM Arges informează că în perioada 04 decembrie 2017 -21 ianuarie 2018 se desfășoară Campania de informare și conștinetizare cu privire la modificarea salariului brut în contextul transferului contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, aplicarea prevederilor derogatorii de la Legea 62/2011 reglementate prin art. VII din OUG nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, registrul general de evidență a salariaților și transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată.

Începând cu data de 20.11.2017 au intrat în vigoare prevederile art.VII din O.U.G. nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, care aduc modificări Legii nr. 62/2011 a dialogului social.
Perioada de aplicare a prevederilor derogatorii de la Legea nr. 62/2011 : 20 noiembrie 2017-20 decembrie 2017.

Astfel, prin derogare de la prevederile art.129 din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 20.11.2017, este obligatorie iniţierea negocierii colective, pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Inițierea negocierii colective este obligatorie și pentru unitățile care nu au încheiat contract colectiv de muncă.

În unitățile în care există încheiat contract colectiv de muncă, dispozițiile actului normativ prevăd că este obligatorie negocierea colectivă a actelor adiţionale la contractele şi acordurile colective de muncă în vigoare.

În aplicarea dispozițiilor mai sus menționate, în unităţile în care nu există sindicat reprezentativ afiliat la o federaţie reprezentativă la sectorul de activitate, la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiţionale, după caz, pot participa reprezentanţi ai federaţiei sindicale, în baza mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanţii salariaţilor, iar în unităţile în care nu există sindicat, la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiţionale, după caz, pot participa reprezentanţii salariaţilor împreună cu un reprezentant al unei federaţii reprezentative la sectorul de activitate sau a unei confederaţii sindicale reprezentative la nivel naţional, la invitaţia reprezentanţilor salariaţilor.

În contextul modificărilor legislative mai sus menționate dar și a modificărilor aduse legislației muncii în ultima perioadă, recomandăm conformarea la cerințele legislației în domeniul relațiilor de muncă, în vederea evitării răspunderii contravenționale.

Astfel, prin O.U.G. nr. 53/2017 de modificare a Codului Muncii, a fost definită munca nedeclarată ca fiind:
a) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activităţii;
b) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;
c) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat;
d) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial.