Joi, 23.11.2017, a avut loc la Clubul Copiilor Sector 6 din București
proiectul „Învățământul non-formal, punte de legătură între generații și
între județe”. A avut loc un schimb de experiență între cadrele didactice și
elevii instituțiilor partenere implicate.
Colaborii proiectului au fost: Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş,
reprezentat prin inspector şcolar general prof. Dumitru Tudosoiu, inspector şcolar general adjunct prof. Crişan Mihaela, inspector şcolar general adjunct prof. Eugenia Jianu şi inspector Management şi activităţi extraşcolare prof. Adrian Hernest; Inspectoratul Școlar al Municipiului București, reprezentat prin inspector şcolar general prof. Ionel Florian Lixandru, inspector şcolar general adjunct prof. Diana Melnic, inspector Management prof. Daniela Bădescu şi activităţi extraşcolare prof. Elena Ștefan.

Coordonatorii proiectului educativ au fost prof. Ramona Linte, Director al
Palatului Copiilor Pitești, prof. Violeta Văcaru, prof. Luminița Simigiu; prof.
Iuliana Oprea, Director al Clubului Copiilor Sector 6 București, prof. Celesta Popa, prof. Sinca Maria, prof. Cicone Gabriela, prof. Preda Florentina, prof. Popescu Adela.

Activităţile din cadrul proiectului educativ interdisciplinar au avut ca scop cultivarea aptitudinilor responsabile faţă de dezvoltarea fizică şi intelectuală, întărirea spiritului de echipă, schimbul de experiență, dezvoltarea competențelor de comunicare într-un mediu interdisciplinar și non-formal.
În urma dezbaterilor și a focusului-grup, doamnele directoare prof. Ramona Linte și prof. Iuliana Oprea au concluzionat că schimbul de
experiență a fost util atât pentru Palatul Copiilor Piteşti, cât şi pentru Clubul Copiilor Sector 6 București, comunicarea și colaborarea fiind primii pași spre un învățământ extrașcolar de calitate.