Guvernul a creat cadrul legal pentru încheierea contractului de servicii publice în domeniul transportului cu metroul, între Ministerul Transporturilor și SC Transport cu Metroul București “Metrorex“ S.A. În acest sens, Executivul a adoptat o Ordonanță de Urgență care stabilește, în principal, condiții privind încheierea, actualizarea și elementele contractului de servicii publice în domeniul transportului cu metroul, aprobarea contractului urmând să se facă prin ordin al ministrului Transporturilor.

Potrivit actului normativ, contractul de servicii publice de transport de călători cu metroul va conține obligatoriu o serie de prevederi între care menționăm:

Ø Natura și întinderea oricărui drept exclusiv acordat, într-un mod care să prevină compensarea în exces;

Ø Definirea obligațiilor de serviciu public pe care trebuie să le respecte operatorul de servicii publice de transport de călători cu metroul;

Ø Indicatorii în baza cărora se stabilește și se acordă compensația de serviciu public;

Ø Valoarea compensației de serviciu public.

Întrucât transportul public de călători cu metroul are caracter de serviciu public, pentru acest serviciu, compensația cuvenită se va acorda lunar, în baza contractului de servicii publice de transport cu metroul, care urmează să fie încheiat cu respectarea legislației în vigoare, inclusiv a prevederilor în domeniul ajutorului de stat.

Tot astăzi, Guvernul a adoptat un Memorandum cu privire la acordarea  compensației, sub forma subvenției, pentru serviciul public de transport cu metroul. Această compensație va fi acordată sub forma unei scheme de ajutor de stat a cărei perioadă de efectuare a plăților se estimează că va fi 2016-2019. Bugetul total estimat al ajutorului de stat individual pentru întreaga perioadă este de 1.428,28 milioane lei, acordat astfel:

Ø Pentru 2016-360,065 milioane lei – Suma se regăsește în bugetul pentru 2016 al Ministerului Transporturilor;

Ø Pentru 2017 – 349,14 milioane lei;

Ø Pentru 2018-355,55 milioane lei;

Ø Pentru 2019 – 363,52 milioane lei.

Prin încheierea contractului de servicii publice în transportul cu metroul și acordarea de către stat a compensației se va asigura:

Ø Continuitatea serviciului de transport public de călători cu metroul pentru elevi, studenți, navetiști, pensionari, alte categorii de călători;

Ø Rambursarea de către Uniunea Europeană a cheltuielilor destinate proiectelor de dezvoltare și modernizare în transportul cu metroul, prin îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

 

Măsurile referitoare la crearea cadrului legal pentru încheierea contractului de servicii între Ministerul Transporturilor și Metrorex, precum și stabilirea modalității de acordare a compensației au fost luate de Guvern pentru a îndeplini o condiționalitate necesară obținerii finanțării din fonduri europene pentru proiectul major “Îmbunătățirea serviciilor de transport public pe Linia de Metrou 2 Berceni-Pipera“, în valoare de 112,375 milioane euro.

Pentru obținerea finanțării există obligativitatea aplicării, în domeniul transportului cu metroul, a prevederilor Regulamentului CE nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de aprogare a Regulamentelor CEE nr.1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului. Mai exact, “în cazul în care o autoritate competentă decide să acorde unui operator ales un drept exclusiv și/sau o compensație de orice natură în schimbul îndeplinirii unor obligații de serviciu public, autoritatea respectivă face aceasta în cadrul unui contract de servicii publice“.