Guvernul a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al  Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători CFR-Călători„, elaborat pe baza Planului de administrare și a Planului de management al Companiei, ale căror principale obiective vizează “creșterea performanțelor economice în condițiile întăririi disciplinei financiare”.

Veniturile totale ale companiei sunt estimate pentru acest an la 2.232,5 milioane lei (în creștere cu 5,74% față de preliminatul anului 2015), cheltuielile totale la 2.231,2 milioane lei, înregistrându-se astfel un profit brut în sumă de 1,235 milioane lei.

Menționăm faptul că subvenția pentru transportul feroviar de călători comunicată de Ministerul Transporturilor pentru anul 2016 este de 1.224,3 milioane lei.

Compania are alocată pentru investiții suma de 76,94 milioane de lei, fonduri din care vor fi finanțate proiecte de modernizare a transportului feroviar de călători, respectiv achiziționarea de rame electrice sau trenuri electrice noi, de vagoane și locomotive.

Cheltuielile cu personalul sunt estimate pentru acest an la 679,89 milioane lei. Din această sumă, fondul de salarii reprezintă 505 milioane de lei și a fost fundamentat având în vedere următoarele două aspecte:

Ø Fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli rectificate în 2015 în sumă de 454 milioane lei;

Ø Creșterea fondului de salarii cu suma de 51 milioane lei, necesară pentru plata majorată a veniturilor angajaților. În decembrie 2015 a fost semnat acordul între reprezentanții federațiilor sindicale și CFR Călători, care prevedere acordarea unor drepturi salariale începând cu 1 decembrie 2015, respectiv majorarea salariului cu 10%.

Numărul efectiv de personal estimat pentru finalul anului 2016 este de 12.764 de angajați.

Plățile restante se vor diminua în 2016 cu 15% față de nivelul aprobat pentru exercițiul financiar 2015, respectiv de la 210 milioane lei la 178,5 milioane lei, iar creanțele restante sunt estimate la 60 milioane lei.