ITM Argeş informează că, potrivit legii, începând cu 1 septembrie, autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4 la sută din numărul total de angajaţi.

Regula se aplică şi la stat şi la privat. În caz contrar, plătesc lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.

Totodată, angajatorii au obligaţia organizării unor concursuri de angajare exclusiv pentru persoanele cu handicap.

Actul normativ menţionează şi că unităţile protejate pot fi înfiinţate de orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, cu personalitate juridică, dar şi fără personalitate juridică, cu gestiune proprie, sub formă de secţii, ateliere sau alte structuri în cadrul instituţiilor publice.