Creştere îngrijorătoare a cantităţii de deşeuri ridicate din mediul rural
Judeţul Argeş este printre puţinele judeţe în care Sistemul integrat de management al deşeurilor solide funcţionează în parametri optimi. Toate cele 102 localităţi ale judeţului sunt acoperite cu servicii de salubritate, este asigurată trasabilitatea deşeurilor iar tratarea, valorificarea şi depozitarea acestora se face în mod controlat la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Albota.

Odată cu extinderea colectării organizate în întreg mediul rural al judeţului, a apărut şi o situaţie îngrijorătoare, spune Gabriel Moiceanu, directorul ADI Servsal Argeş.

Astfel, au crescut cantităţile de deşeuri menajere colectate, mult peste nivelul de generare pe cap de locuitor, iar în pubele/containere regăsim cenuşă, bălegar, crengi, bolovani, fructe, iarbă, vrejuri de fasole sau alte resturi vegetale ce nu au căuta aici.

Acest lucru generează costuri suplimentare pentru colectare şi transport şi tratare/depozitare iar în final acestea se vor regăsi în facturile plătite de autoritatea locală sau cetăţean. În plus, vom plăti penalităţi pentru fiecare tonă de deşeu depozitată. Astfel, mai multe primării au primit deja din partea operatorilor de salubritate facturi majorate pentru cantităţile suplimentare colectate.