Distribuţie Oltenia anunţă că marţi, 17 octombrie, va întrerupe furnizarea energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

 • Între orele 08:30 - 16:30, în comuna Leordeni, satele: Leordeni, Glâmbocata, Ciulniţa, Budişteni, Glodu, Cotul Malului, Baloteasca, PC CEF Smart Energy Power (terţ), PTAb 2 CEF Smart Energy Power (terţ), PTA CAP Leordeni (terţ), PTA Sondă 578 (terţ), PTA Sondă 294 (terţ), PTA Sondă 153 (terţ), PTA Sondă 2556 (terţ), PTA Parc 28 Budişteni (terţ), PTA Balastieră Răteşti (terţ);
  - Între orele 09:00 - 14:30, în Piteşti, cartier Craiovei str. Dorobanţilor cu blocurile: 48, 49, 50;
  - Între orele 10:00 - 16:00, în comuna Dȃmbovicioara, satele: Dȃmbovicioara, Valea Rea, Ciocanu, PTA Cabană Brusturet (terţ), PTA Pompe Apă Ciocanu (terţ);
  - Între orele 09:30 - 16:00, în comuna Lunca Corbului, satele: Pădureţi, Silişteni, Lăngeşti, PTA Automatic (terţ), PTA Replast Prodplast (terţ);
  - Între orele 09:30 - 16:00, în comuna Săpata, sat Săpata, PTA CAP Săpata de Jos (terţ);
  - În comuna Mozăceni: între orele 08:30 - 11:30, în sat Babaroaga şi între orele 10:00 - 16:00, în sat Dumbrăveni - zona PTA SMA Dumbrăveni;
  - Între orele 08:30 - 16:00, în comuna Călinești, sat Valea Corbului - zona PTA Valea Corbului.
  Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile. Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro Distribuţie Oltenia avertizează: Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
  - intrarea în posturile de transformare;
  - urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
  - înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.