La începutul lunii septembrie s-a semnat acordul de negociere privind alocările financiare din cadrul obiectivelor specifice ale Axei prioritare 4, prin care regiunea Sud Muntenia dispune de fonduri nerambursabile în valoare totală de 201,09 milioane de euro.

Prin acest document, cele șapte municipii reședință de județ de la nivelul regiunii Sud Muntenia, în calitate de beneficiari eligibili, au stabilit noile alocări financiare pentru prioritățile de investiții aferente următoarelor Obiective Tematice (OT): OT 4 - economie cu emisii reduse de carbon; OT 6 - conservarea și protecţia mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor; OT 9 – promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei și a discriminării și OT 10 - investițiile în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții.

Din valoarea totală alocată regiunii noastre sunt disponibile fonduri astfel: pentru mobilitatea urbană (P. I. 4.1) – 163,33 milioane de euro, pentru revitalizarea urbană (P.I. 4.2) – 18,15 milioane de euro, pentru regenerarea comunităților defavorizate (P.I. 4.3) – 8,53 milioane de euro, pentru educație (P.I. 4.4) – 11,09 milioane de euro.

În cadrul procesului de negociere s-au convenit de comun acord noile alocări financiare pe cele cinci Obiective specifice, pentru fiecare dintre cele șapte municipii reședință de județ. Piteştiul va beneficia de circa 38 milioane euro.