SC APĂ CANAL 2000 SA Piteşti anunţă finalizarea contractelor CL6 "Reabilitarea şi extinderea conductelor de aducţiune, reţelei de distribuţie şi reţelei de canalizare în aglomerarea Piteşti, localitatea Ştefăneşti parţial" şi CL8 "Reabilitarea şi extinderea conductelor de aducţiune, reţelei de distribuţie şi reţelei de canalizare în aglomerarea Piteşti, localitatea Bradu" din cadrul amplului proiect de investiţii "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Argeş" co-finanţat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu în perioada 2007-2014 şi Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) în perioada 2014-2020.

Prin intermediul acestor contracte s-au realizat lucrări de extindere şi reabilitarea a reţelelor de distribuţie şi de canalizare din localităţile Ştefăneşti şi Bradu, inclusiv testarea şi punerea în funcţiune a sistemelor nou construite şi remedierea eventualelor defecte apărute în Perioada de notificare a defectelor, precum şi acordarea de asistenţă personalului de exploatare şi instruirea acestuia.
Contractul CL6 "Reabilitarea şi extinderea conductelor de aducţiune, reţelei de distribuţie şi reţelei de canalizare în aglomerarea Piteşti, localitatea Ştefăneşti parţial" semnat în data de 16 martie 2015, de către SC APĂ CANAL 2000 SA Piteşti în calitate de Autoritate Contractantă şi SC Hidroconstrucţia SA s-a finalizat în data de 7 august 2017 prin semnarea Procesului Verbal de Recepţie finală, lucrările în valoare de aproximativ 42 milioane lei (valoarea investiţiei) fiind încheiate încă din luna iunie 2016.

Contractul CL8 "Reabilitarea şi extinderea conductelor de aducţiune, reţelei de distribuţie şi reţelei de canalizare în aglomerarea Piteşti, localitatea Bradu" semnat în data de 18 iunie 2014 între SC Apă Canal 2000 SA în calitate de Autoritate Contractantă şi SC Acvatot SRL s-a finalizat în data de 29.06.2017 prin semnarea Procesului Verbal de Recepţie finală, lucrările în valoare de aproximativ 31 milioane lei (valoarea investiţiei) fiind încheiate încă din luna aprilie 2016.

Noile instalaţii au fost testate şi date în exploatare, ele fiind integrate în sistemul gestionat de către Apă Canal 2000 SA Piteşti. Realizarea acestor investiţii contribuie la reducerea impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii populaţiei din zonă, a deversărilor de ape uzate şi asigură conformarea sectorului de apă local la termenele şi obiectivele impuse prin Tratatul de Aderare şi legislaţia europeană.

De asemenea, investiţiile în infrastructura de apă înseamnă creşterea standardului de viaţă pentru toţi şi menţinerea unui mediu de viaţă curat şi sănătos.