Postul de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti este scos din nou la concurs. Cel care s-a ocupat în ultimul an, ca interimar, de probleme curente ale spitalului a fost Aurelian Gheorghe, specialist din Consiliul Judeţean.

Înscrierile la concurs se pot face la Registratura Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti, în perioada 18 septembrie - 18 octom­brie, în zile lucrătoare, în intervalul orar 8 – 14. Concursul se va desfăşura în perioada de 19 octombrie – 3 noiembrie a.c.

Pe 24 octombrie, începînd cu ora 9, va avea loc proba scrisă sub forma unui test grilă din domeniul legislaţiei specifice şi managementului sanitar, iar pe 30 octombrie, începînd cu ora 9, va fi susţinut proiectul de management.

Candidaţii trebuie să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţămînt superior medical, economico-financiar sau juridic şi să aibă cel puţin 5 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare, conform legii. De asemenea, ei trebuie să fie absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului Sănătăţii, sau să fi absolvit un masterat ori doctorat în managementul sanitar, economic sau administrativ.