Mascarada cu imparţialitatea politică a prefecţilor ia sfârşit.

Conform noului Cod Administrativ, funcţiile prefectului Emilian Dragnea şi subprefectului Gabriel Stoian devin funcţii de demnitate publică. Potrivit Strategiei privind dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020 singurele funcţii din administraţia publică al căror statut juridic se modifică sunt cele mai sus menţionate.

Statutul juridic al conducătorilor serviciilor publice deconcentrate rămâne neschimbat, lucrătorii acestora continuând să aibă fie statut de funcţionar public, fie statut de personal angajat cu contract individual de muncă.