Guvernul a alocat fonduri pentru mai multe familii, inclusiv din Argeş, afectate de calamităţi naturale, incendii ori probleme grave de sănătate ce pot conduce la riscul de excluziune socială.

Hotărârea acordă suma de 1.272.700 lei astfel:

- unui număr de 120 familii aflate în situaţii de necesitate cauzate de incendii, în sumă totală de 324.900 lei:

- unui număr de 308 familii şi persoane singure care se confruntă cu situaţii deosebite cauzate de probleme grave de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială, în sumă totală de 808.300 lei.

Beneficiarii acestor ajutoare au fost identificaţi în urma anchetelor sociale realizate de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială. Aceste ajutoare de urgenţă se plătesc din fondurile prevăzute cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.