Mâine are loc la Primăria Topoloveni ședința ordinară a Consiliului Local aferentă lunii iulie.

Consilierii din oraşul de pe malul Cârcinovului vor dezbate spre aprobare următoarele proiecte de hotărâri:

- acordarea folosinței, prin concesiune, a unui teren în suprafață de 140,83 mp reprezentând cotă-parte din suprafața totală ocupată de blocul P31A din orașul Topoloveni, către BRD-GSG, ca fiind teren aferent spațiului deținut în proprietate de către această unitate bancară;

- Aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie și Climă al orașului Topoloveni și transmiterea acestuia către Oficiul Convenției Primarilor, organism internațional al Parlamentului European;

- Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Topoloveni, în anul 2017;

- Aprobarea numărului total de posturi la nivelul orașului Topoloveni, precum și pentru aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului, instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Orașului Topoloveni, pentru anul 2017;

- Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale Administrație din aparatul propriu al primarului, instituțiilor și serviciilor publice fără personalitate juridică ale consiliului local, începând cu 1 august 2017;

- Implementarea sistemului de plată a impozitelor și taxelor locale cu ajutorul cardului bancar prin intermediul internetului.