Mâine, 27 iulie a.c., de la ora 17.00, va avea loc şedinţa publică ordinară a Consiliului Local Mioveni.


Vor fi discutate, printre altele, aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Mioveni pentru anul 2017; realizarea unui parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială orașul Mioveni - județul Argeș și Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Cumpăna - județul Constanța în vederea dezvoltării unor legături social - culturale și educative pentru tineri; aprobarea Raportului de Evaluare a unor bunuri din sistemul de alimentare centralizată cu energie termică și alimentare cu apă și a documentației privind organizarea licitației publice deschise, cu strigare, pentru bunurile ce urmează a fi valorificate și care aparțin domeniului privat al orașului Mioveni; aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav desfășurată în semestrul I al anului 2017 etc.