Ultima etapă din cadrul lucrărilor de reabilitare şi consolidare a Primăriei Piteşti se apropie de final. Primăria anunţă organizarea unei selecţii de oferte pentru atribuirea unui contract de servicii de proiectare, reprezentând Întocmire Documentație tehnică pentru determinarea riscului la incendii (Mansardă Primăria Municipiului Pitești).

Valoarea estimată a contractului este de 52.500 lei, fără TVA. Durata contractului/termenul pentru finalizare este de 2 luni începând de la data atribuirii contractului. Este obligatoriu ca documentația, întocmită în scopul obținerii autorizației de securitate la incendiu, să fie vizată de verificator de proiecte atestat pentru cerința securitate la incendiu, conform legislației în vigoare. Data limită pentru depunerea ofertelor este de 28.04.2016, ora 10.00.

Criteriul de atribuire a contractului va fi preţul cel mai scăzut.