Peste câteva zile, mai precis pe 26 iunie, se sărbătoreşte Ziua Drapelului, cunoscută şi sub numele de Ziua Tricolorului. Aceasta a fost proclamată prin lege în 1998. Teoretic, autorităţile locale trebuie să marcheze această zi prin organizarea unor programe şi manifestări cultural-educative, cu caracter evocator sau ştiinţific, dar mai ales prin arborarea drapelului. Şi agenţii economici au această obligaţie.

Din păcate, după cum ne semnalează inginerul Ilarie Isac, nu toate primăriile respectă această zi importantă pentru conştiinţa naţională şi nu numai. În alte state, pe instituţiile publice flutură steaguri uriaşe. La noi, de multe ori, acestea fie lipsesc, fie sunt decolorate de timp şi intemperii.

În 1834, voivodul Alexandru Ghica al Ţării Româneşti a atribuit Armatei ca steag tricolorul cu cele 3 culori – roşu, galben şi albastru - consfinţirea steagului având loc prin decret în timpul Revoluţiei paşoptiste când s-a precizat că pentru stindard "culorile sunt albastru închis, galben deschis şi roşu carmin”, dispuse vertical. Ziua Drapelului a fost instituită pentru a marca data de 26 iunie 1848 când Guvernul a hotărât că tricolorul reprezintă steagul Ţării Româneşti.