Primăria Piteşti intenţionează să acorde contribuabililor posibilitatea să îşi achite datoriile mari către buget, în rate.

În acest sens, a postat spre dezbatere publică proiectul privind procedura de reglementare a acordării eşalonării la plată a impozitelor, a taxelor şi a majorărilor de întârziere datorate bugetului local al municipiului.

Eşalonarea dărilor sau a majorărilor la plată va putea fi realizată pe o perioadă de maximum 5 ani pentru obligaţiile fiscale restante reprezentând taxele sau impozitele pe clădiri, terenuri, mijloace detransport, precum şi majorări de întârziere aferente acestora, înscrise în certificatul de atestare fiscală. Pragurile stabilite sunt următoarele: datorii mai mari de 5.000 lei pentru persoane fizice şi mai mari de 50.000 lei în cazul persoanelor juridice.

Decizia de a accepta sau a respinge o cerere de eşalonare va aparţine Consiliului Local. La nivelul municipiului Piteşti, a mai fost valabilă o asemenea măsură prin anul 2003.