Societatea Apă Canal 2000 SA Piteşti aduce la cunoştinţă că pentru branşarea la reţeaua de apă şi racordarea la reţeaua de canalizare, care au fost executate cu fonduri europene, a imobilelor din aria de operare este necesar să fie parcurse următoarele etape:

 

  1. Se depune „Comandă execuţie branşament la reţeaua de apă/racord la reţeaua de canalizare“ la ghişeul unic al societăţii

La depunerea comenzii, trebuie anexate următoarele documente:

-     act(e) de identitate proprietar(i) sau reprezentant firmă

-     act de proprietate / închiriere / moştenire şi acord proprietar în cazul închirierii (scris - dacă proprietarul este persoană juridică sau notarial - între persoane fizice)

-     adeverinţă cu număr stradal, dacă acesta nu reiese din actul de identitate sau de proprietate

-     breviar de calcul pentru debitul şi presiunea necesare în punctul de branşare (pentru persoane juridice)

-     certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului şi certificat de înregistrare fiscală (pentru persoane juridice)

-     act constitutiv în cazul persoanelor juridice şi menţionarea codului IBAN

  1. Beneficiarul execută lucrarea pe proprietatea sa, inclusiv legătura în căminul/căminele amplasat(e) la limita proprietăţii.
  2. Se întocmeşte situaţia de plată (situaţiile de plată, după caz), care trebuie achitată la casieria societăţii în termen de 5 zile de la informarea clientului.
  3. Se recepţionează lucrarea şi se încheie contractul.

 

Societatea Apă Canal 2000 SA Piteşti reaminteşte că execută lucrări de branşare/racordare numai la limita de proprietate, urmând ca fiecare beneficiar să efectueze lucrarea pe domeniul privat numai cu firme specializate în lucrări de apă şi canalizare, autorizate conform actelor normative în vigoare. Se impune ca instalaţiile interioare să corespundă standardelor în vigoare şi să nu constituie un impediment pentru distribuţia apei potabile sau un pericol pentru branşament. O lucrare realizată necorespunzător poate afecta grav calitatea apei şi poate pune în pericol sănătatea consumatorilor alimentaţi din acel branşament.