Conform Direcţiei de Statistică, numărul salariaţilor la 31 martie 2017 în judeţul Argeş a fost de 148.861 de persoane, în creștere cu 1.036 de persoane (+0,7%) faţă de efectivul salariaţilor de la finele lunii februarie 2017.

Evoluţia ascendentă a efectivelor de salariaţi comparativ cu luna precedentă s-a manifestat cu aceeași intensitate în toate sectoarele de activitate.

Repartizarea salariaţilor pe sectoare de activitate ne arată faptul că cea mai mare parte a acestora (50,5%) activează în industrie şi construcţii, restul regăsindu-se în servicii (47,6%) şi în agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit (1,9%).

La finele lunii martie 2017, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Argeş, numărul şomerilor înregistraţi a fost de 11.304 persoane, în scădere cu 405 persoane (-3,5%) faţă de finele lunii anterioare.