Primăria comunei Suseni beneficiază de o finanțare nerambursabilă în valoare de 367.474 euro pentru implementarea proiectului "Înființare grădiniță cu program normal în comuna Suseni". Pentru începerea lucrărilor propriu-zise, primăria a demarat procedura de selecție a unei firme care să execute lucrările. Suprafața utilă a grădiniței va fi de 485 mp și va avea o înalțime de 8 m.

Grădinița va avea un singur nivel și va cuprinde trei zone: zona dedicată activităților pe grupe, zona comună tuturor copiilor și zona tehnico-administrativă.
Zona activităților pe grupe constă în trei săli de grupă dotate cu grup sanitar propriu și spații de depozitare. Grupul sanitar are trei lavoare, trei cabine de wc, o cabină wc pentru persoanele cu dizabilități și un duș.
Zona comună este reprezentată de filtrul de primire, vestiarul pentru haine de stradă și spațiul multifuncțional aflat în centrul clădirii.
Zona tehnico-administrativă constă în centrala termică, o mică chicinetă, vestiarul personal, cabinetul medical, cancelaria, birou director, spații depozitare, grupuri sanitare.

Dimensionarea spațiilor s-a făcut pentru trei grupe de câte 20 de copii, trei cadre didactice, o persoană pentru întreținerea echipamentelor și utilajelor și o persoană pentru curațenie. Astfel rezultă un total de maxim 65 de persoane ce își vor desfășura activitatea în clădirea proiectată.

În curtea grădiniței se va amenaja și un loc de joacă în aer liber, pe o suprafață de cca 200 mp pe care se vor monta: un topogan pentru copii, trei leagăne, o căsuță din lemn, trei căluți pe suport elastic.

***

Comuna Suseni are în componența sa 10 sate: Suseni, Burdești, Cerșani, Chirițești, Gălășești, Odăeni, Pădureni, Strâmbeni, Ștefănești și Țuțulești, cu o populație de 3557 persoane. Suprafața teritoriul administrativ este de 5700 ha din care: intravilan 1300 ha și extravilan 4400 ha.
Prima atestare documentară despre comuna Suseni datează din 15 iunie 1505, în actul întocmit de Radu cel Mare (1495-1508) prin care îl împroprietărește pe preotul Frâncu și pe alți câțiva cu proprietăți moștenite.
În ultima vreme, istoricii au intensificat cercetările pentru identificarea Rivonelor, dealuri aflate pe teritoriul comunei Suseni, unde la 10 octombrie 1394, mica oaste a lui Mircea cel Bătrân a învins oastea invadatorilor turci, condusă de Baiazid. Despre existența Rovinelor pe teritoriul comunei s-a ocupat și istoricul Barbu Câmpineanu, iar până în anul 1962, au existat pe teritoriul comunei pădurile Rovine, Rovine Țuțulești, Tufele Roșii și Țuțuleasca.