Finanţele Publice Argeş anunţă că pe 8 iunie 2017, ora 11, în localitatea Topoloveni, strada Calea Bucureşti, nr. 107A, se va vinde la licitaţie o maşină marca Jaguar Sovereign, fabricaţie 1997. 

Aceasta este o proprietate a debitorului Marian S.. S-a ajuns deja la a treia licitaţie, primele două neavând succes şi ducând preţul de vânzare la un "scor" neverosimil: 2.900 lei.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Cei interesaţi trebuie să prezinte şi o declaraţie pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu sunt persoane interpuse cu debitorul.