Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) recalculează tarifele de cadastru şi introduce noi scutiri de la plata acestora.

Prevederile legale în vigoare, precum şi indicele de inflaţie înregistrat în perioada 2009-2017 justifică necesitatea amendării cadrului normativ care reglementează tarifele pentru serviciile furnizate de ANCPI/OCPI, în sensul modificării cuantumului tarifelor existente, dar şi al extinderii serviciilor puse la dispoziţia beneficiarilor, prin implementarea de servicii on-line.

În proiectul de ordin sunt introduse reglementări cu privire la furnizarea serviciilor de cadastru şi publicitate imobiliară în cadrul unor termene unice la nivel naţional. A fost menţinută posibilitatea prestării serviciilor în regim de urgenţă, la cerere, termenul prevăzut pentru acestea reprezentând maxim jumătate din termenul în regim normal.

În ceea ce priveşte serviciile ce se vor furniza on-line, acestea se livrează de îndată ce sunt disponibile.

Toate scutirile de la plata tarifelor au fost sistematizate şi cuprinse în cadrul unui singur articol, respectiv art. 8 din proiect.

Au fost păstrate scutirile existente în prezent (prima înscriere în sistemul integrat în baza titlurilor de proprietate, ANL, ANAF, ANI, instanţele de judecată, organele de urmărire penală, înregistrarea sistematică, înregistrarea domeniului public/privat al statului şi UAT, exproprierea etc.)

Au fost introduse noi scutiri, având ca beneficiari cultele religioase şi practicienii în insolvenţă.

De asemenea, vor fi introduse scutiri de la plata tarifelor pentru serviciile de furnizare date de cadastru, geodezie şi cartografie, furnizare date ROMPOS şi TOPRO50 pentru lucrări realizate în scopuri didactice, pentru serviciile de recepţie şi înfiinţare carte funciară pentru imobilele din planul parcelar, precum şi recepţie a documentaţiilor cadastrale de actualizare informaţii tehnice aferente imobilelor din planul parcelar, pentru cererile înregistrate din oficiu având ca obiect servicii de cadastru şi publicitate imobiliară, precum şi cererile formulate de ANCPI ce au ca obiect eliberarea unor documente pentru uz oficial şi pentru serviciile având ca obiect furnizarea datelor şi informaţiilor necesare întocmirii planului parcelar, planului de încadrare în tarla.

Având în vedere aceste aspecte, precum şi solicitările utilizatorilor de informaţii geografice, se impune stabilirea tarifelor pentru serviciile web pe care ANCPI le poate furniza. Serviciile în format INSPIRE, în sistem de coordonate ETRS89 se vor accesa gratuit prin serviciul WMS. Serviciile de date spaţiale se furnizează gratuit sau pe baza unor tarife anuale şi includ asumarea condiţiilor şi termenilor de utilizare a informaţiilor prin documentul care însoţeşte datele spaţiale sau serviciul de date spaţiale, se mai arată în referatul de aprobare.