Consiliul Judeţean Argeş a aprobat înfiinţarea unui adevărat mamut: Centrul Cultural Judeţean. Acesta va avea un director general şi un director general adjunct, iar posturile vor fi scoase la concurs în perioada următoare. Până atunci, de destinele noii instituţii se va ocupa Araxi Negoşanu, fost director interimar al Teatrului Alexandru Davila din Piteşti.

Noul centru va avea în structura sa Fanfara şi Grădina de Vară preluate de la Teatrul Alexandru Davila, precum şi Corul Ars Nova şi o parte dintre organismele de la Centrul de Promovare şi Conservare a Tradiţiilor Populare care a fost desfiinţat.

Centrul se va ocupa şi de Grădina de Vară din Piteşti pentru care s-au alocat fonduri în vederea reabilitării şi reincluderii acesteia în circuitul cultural-artistic al judeţului.