ANAF modifică modelul si continutul formularului 014 „Notificare privind modificarea anului fiscal”, precum si instructiunile de completare a acestuia. 

Potrivit Codul fiscal (art. 16 alin. 1) anul fiscal este anul calendaristic. Totodată, conform art. 16 alin. (5) din acelasi act normativ, contribuabilii care au optat  pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, pot opta ca anul fiscal să corespundă exercitiului financiar. 

Prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal, la art. 16 din Codul fiscal, după alineatul (5), a fost introdus un nou alineat, alin. (5^1), potrivit căruia, contribuabilii care si-au modificat exercitiul financiar, pot opta ca anul fiscal modificat să redevină an fiscal calendaristic sau pot să modifice perioada anului fiscal modificat. 

Conform prevederilor legale în vigoare, contribuabilii comunică organelor fiscale competente modificarea perioadei anului fiscal astfel: 
 a) contribuabilii pentru care anul fiscal modificat redevine anul fiscal calendaristic, până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la data la care s-ar fi închis anul fiscal modificat; 
 b) contribuabilii care modifică perioada anului fiscal modificat, în termen de 15 zile de la data începerii noului an fiscal modificat.