Pentru anul în curs, Consiliul Judeţean Argeş are în vedere mai multe investiţii pentru Spitalul de Pediatrie din Piteşti.

Astfel, va fi întocmită documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul "Reparaţii capitale Bloc Alimentar şi hol aferent, Bucătărie Dietetica, Magazie de alimente şi holuri aferente" - 35.000 lei. Cu 56.000 lei se vor face lucrări de proiectare pentru reparaţii capitale la etajul 7, iar cu suma de 75.000 lei se va face un studiu de fezabilitate pentru extinderea spitalului cu un corp nou de clădire care va avea două etaje.

Rampa de acces pentru ambulanţă va fi reaparată, iar la etajele 4 şi 5 se vor face, de asemenea, reparaţii capitale. Fondurile necesare vor fi proprii şi de la Consiliul Judeţean în subordinea căruia se află Spitalul de Pediatrie din Piteşti.