Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii vacante de inspector şcolar general adjunct din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş.

Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii depun dosar de înscriere constituit, obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 4 din Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, în zilele lucrătoare din perioada 20 aprilie - 4 mai 2016, între orele 9,00 - 14,00, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş.

Probele de concurs se vor desfăşura în perioada 19 mai - 10 iunie 2016 la sediul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelele de curriculum vitae, declaraţia pe proprie răspundere, fişele de evaluare a probelor, fişa cadru a postului de inspector şcolar general adjunct precum şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează atât la sediul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cât şi la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş.