Conform legii, toţi consumatorii serviciilor de termoficare ar trebui să fie branşaţi individual.

Conform datelor furnizate de SC Termo Calor Confort SA, cerinţa este departe de a fi îndeplinită în Piteşti (singurul oraş din Argeş cu serviciu centralizat de termoficare).

Astfel, doar 57 de consumatori au furnizare individuală (distribuţie pe orizontală în blocuri). În rest - sunt 24.000 de apartamente branşate - contorizarea se face la nivel de bloc.

De aici şi problemele legate de sistarea apei calde nu doar la datornici, ci la întreg condominiul. Branşarea individuală ar elimina acest disconfort şi ar face ca şi preţul să fie mai mic.