Executia bugetului general consolidat pe luna ianuarie 2017 s-a încheiat cu un excedent de 3,0 miliarde lei, respectiv 0,37% din PIB, fată de 4,7 miliarde lei, respectiv 0,62% din PIB, înregistrat la aceeasi dată a anului 2016.

1. Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 19,2 miliarde lei, reprezentând  2,4% din PIB, au fost cu 5,7% mai mici, în termeni nominali, fată de aceeasi perioadă a anului precedent.         
S-au înregistrat cresteri fată de anul precedent la încasările din impozitul pe salarii si venit (+24,9%), impozitul pe comert exterior si tranzactiile internationale (+10,1%), venituri din capital (+63,9%) si la contributiile sociale (+9,4%). 

În ceea ce priveste încasările din TVA, acestea au înregistrat o scădere fată de ianuarie 2016 cu 24,8%, pe fondul reducerii cotei standard de TVA de la 24% la 20% începând cu 1 ianuarie 2016, măsură care s-a reflectat în încasările începând cu luna februarie 2016. De asemenea, rambursările de TVA au fost mai mari cu 75 mil. lei fată de aceeasi perioadă a anului precedent, reprezentând 1,2 miliarde lei. 

2. Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 16,2 miliarde lei, au crescut în termeni nominali cu 3,5% fată de aceeasi perioadă din anul precedent, diminuându-se cu 0,1  puncte procentuale ca pondere în PIB. 

Cheltuielile de personal au crescut cu 8,2% fată de aceeasi perioadă a anului precedent fiind determinate de majorările salariale acordate în a doua parte a anului 2016, respectiv aplicarea, începând cu luna august 2016, a prevederile O.U.G. nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii s-au redus cu 7,4% fată de aceeasi perioadă a anului precedent.

Cheltuielile cu asistenta socială au crescut fată de anul precedent cu 9,5%, fiind influentate, în principal, de majorarea cu 5,25% a punctului de pensie de la 1 ianuarie 2017, ajungând la 917,5 lei (OUG 99/2016), precum si alte măsuri ce au fost aprobate în timpul anului 2016 care au contribuit la sporirea cheltuielilor sociale, cum sunt: cresterea numărului de beneficiari de ajutor social prin excluderea alocatiei de stat pentru copii din veniturile familiei la stabilirea ajutorului social (VMG); majorarea indemnizatiei acordate adultului cu handicap vizual grav prin majorarea cu 25% a salariului net al asistentului social debutant cu studii medii din unitătile de asistentă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, si majorarea numărului de persoane încadrate în diverse tipuri de handicap; majorarea si modificarea modalitătii de stabilire a indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului si stimulentul de insertie; pensii de serviciu pentru grefieri, personal aeronautic, functionari publici parlamentari, auditori ai Curtii de Conturi. 

Cheltuielile pentru investitii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de  305,8 milioane lei, respectiv 0,04% din PIB.