În fiecare an, pe 28 februarie, în România se sărbătorește Ziua Protecției Civile.
Cu această ocazie, primarul oraşului Mioveni, Ion Georgescu a transmis un mesaj către toţi angajaţii din sistem.
”Ziua Protecţiei Civile îmi oferă plăcutul prilej de a transmite întregului personal care activează în acest sistem sincere urări de împliniri şi satisfacţii în activitatea profesională, sănătate şi bucurii în viaţa personală.
Vă felicit pentru devotamentul şi profesionalismul dovedite în timpul misiunilor şi vă asigur de întreaga mea preţuire.
La mulţi ani!”

***

Revoluţia din decembrie 1989 a creat condiţii noi perfecţionării activităţii de apărare civilă. România a ratificat prin Decretul 224/11.05.1990 Protocoalele adiţionale I şi II la Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 privind protecţia victimelor conflictelor armate .

Din iunie 1995, Protecţia civilă - termen nou, conform convenţiilor internaţionale - constituie o componentă importantă de forţe de protecţie destinate desfăşurării acţiunilor de apărare a ţării.

Pentru pregătirea personalului de conducere şi a formaţiunilor de specialitate de apărare pasivă, legea prevedea înfiinţarea de centre de instrucţie la nivelul unor ministere, judeţe, municipii şi oraşe, centre care se vor dota cu materiale şi vor funcţiona după normele de instrucţie elaborate de Ministerul Aerului şi Marinei. Totodată, pe linia instruirii populaţiei în legătură cu protecţia individuală, sunt elaborate şi difuzate în mare tiraj, instrucţiuni asupra întrebuinţării măştii contra gazelor model 1935.

Dacă la începutul existenţei sale, Protecţia Civilă îndeplinea misiuni exclusiv în caz de conflict armat, în prezent ea acţionează la cutremure, inundaţii, alunecări şi prăbuşiri de teren, incendii masive de pădure, asanarea teritoriului de muniţii rămase neexplodate.