Penitenciarul Colibaşi, recrutează candidaţi în vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, sesiunea 2016, pentru locurile repartizate sistemului administraţiei penitenciare, astfel:
Instituţii de învăţământ universitar
-  Facultatea de Poliţie, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Ordine şi siguranţă publică – penitenciare, curs de zi, durata studiilor 3 ani, 40 locuri (bărbaţi şi femei).
Înscrierea (depunerea  dosarului de candidat complet) se realizează până la data de13.06.2016,ora 12,00.
 Facultatea de Informaţii, curs de zi, durata studiilor 3 ani, specializarea Psihologie -  informaţii – 4 locuri (bărbaţi);
Facultatea de Studii de Intelligence, curs de zi, durata studiilor 3 ani, specializarea Studii de securitate şi informaţii – 4 locuri (bărbaţi).
Înscrierea (depunerea  dosarului complet de candidat ) se realizează până la data de12.07.2016, ora 15,00.
 
-   Facultatea de medicină, domeniul de licenţă Sănătate, specializarea medicină, cursuri cu frecvență, durata studiilor 6 ani – 5 locuri (femei şi bărbaţi);
-  Facultatea de medicină dentară, domeniul de licenţă Sănătate, specializarea medicină dentară, cursuri cu frecvență, durata studiilor 6 ani – 2 locuri (femei şi bărbaţi).
Data limită pentru înscriere (depunerea  dosarului de candidat complet) se realizează până la data de 20.06.2016, ora 10,00.
 
 -  Facultatea de Management Militar, domeniul de licenţă Ştiinţe Militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Management economico-financiar, specialitatea militară Finanţe-contabilitate, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani – 3 locuri (femei şi bărbaţi).
     Data limită pentru înscriere (depunerea  dosarului de candidat complet) este20.06.2016,ora 10,00.
-  Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament, domeniul de licenţăInginerie civilă, specializarea Construcţii şi fortificaţii, cursuri cu frecvență, durata studiilor 4 ani – 1 loc (femei şi bărbaţi);
-  Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare: domeniul de licenţăCalculatoare şi tehnologia informaţiei, specializarea Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională, cursuri cu frecvență, durata studiilor 4 ani – 2 locuri(femei şi bărbaţi).
    Data limită pentru înscriere (depunerea    dosarului de candidat complet ) este  20.06.2016, ora 10,00.
            6. Universitatea Națională de Apărare „Carol I” București
Facultatea de Comandă şi Stat Major, studii universitare de licență, programul Logistică, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani – 3 locuri (bărbaţi şi femei).
Data limită pentru înscriere (depunerea    dosarului de candidat complet ) este  20.06.2016, ora 10,00 .
Instituţii de învăţământ postliceal
        1. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti,program de studii postliceale cu durata de 2 ani: 

-   Auto , specialitatea militară  Auto – 2 locuri (femei şi bărbaţi);
-   Comunicaţii şi informatică – specialitatea militară   Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii – 2 locuri (femei şi bărbaţi);    
-   Intendență , specialitatea militară Bucătar – 3 locuri (femei şi bărbaţi);

Înscrierea (depunerea  dosarului de candidat complet ) se realizează până la data de20.06.2016, ora 10,00.
cursuri de zi, durata studiilor 1 an:
-   240 locuri – bărbaţi
-    30 locuri – femei
Termenul de depunere al cererii de înscriere pentru concursul de admitere la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tg.Ocna este 28.07.2016, iar termenul maxim de depunere a dosarului de candidat complet este 05.08.2016,ora 13,00.
 
       Înscrierea (depunerea completă a dosarului de candidat) la concursul de admitere se realizează de luni până vineri între orele 09,00-13,00  ( la orele 0900 ; 1100 şi 1300 ) , pentru oricare dintre instituţiile de învăţământ menţionate în prezentul anunţ, la sediul Penitenciarului Colibaşi,  B-ul . Dacia nr.1, localitatea Mioveni – Biroul Resurse Umane şi Formare Profesională, tel.0248260000, int.154.
 
Informaţiile despre conţinutul dosarelor de candidaţi, despre condiţiile de înscriere, precum şi despre etapele examenelor, se obțin accesând legătura din numele instituţiei de învăţământ, postat în anunțul de pe site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor secțiunea ,, Carieră” – Admitere în instituții de învățământ .
 
Alte informații referitoare la desfășurarea concursurilor de admitere se pot obține de la sediul Penitenciarului Colibaşi – Biroul Resurse Umane şi Formare Profesională  și de pe
site - urile următoarelor instituții:
 
  1. Administraţia Naţională a Penitenciarelor.
  2. Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
  3. Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul"
  4. Ministerul Apărării Naționale.
  5. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu" Sibiu
  6. Academia Tehnică Militară Bucureşti
  7. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I" Bucureşti
  8. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I" Piteşti;
  9. Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna