Executia bugetului general consolidat pe baza datelor operative de execuţie pe anul 2016 s-a încheiat cu un deficit de 18,3 miliarde de lei, respectiv 2,41% din PIB, sub tinta anuală stabilită de 2,75% din PIB.

 1. Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 223,7 miliarde de lei, reprezentând 29,5% din PIB, au fost cu 4,3% mai mici în termeni nominali fată de anul precedent, prezentând un grad de realizare a prevederilor bugetare anuale de 95,1%.

Veniturile încasate din economia internă (fără fonduri de la Uniunea Europeană pre si post-aderare) au fost în sumă de 216,9 miliarde lei (28,6% din PIB), cu 0,2% mai mari fată de anul precedent, prezentând un grad de realizare a prevederilor anuale de 97,8%.

Gradul de realizare la veniturile fiscale a fost de 97,7%, fiind influentat negativ de încasările din impozite şi taxe pe bunuri şi servicii (96%) si pozitiv de încasările din impozitul pe profit (100,5%); impozitul pe venit si salarii (100,3%); impozite si taxe pe proprietate (100,2%); alte impozite si taxe fiscale (173,6%). 
S-au înregistrat cresteri fată de anul precedent la încasările din: impozitul pe profit (+11,7%), contributii de asigurări sociale (+6,3%), impozit pe salarii si venit (+4,2%), precum si accize (+3,6%). De asemenea, în cazul contributiilor de asigurări sociale se constată o depăsire a prevederilor anuale cu 0,8%.

În ceea ce priveste încasările din TVA, acestea au înregistrat o scădere cu 9,6% fată de anul 2015, pe fondul reducerii cotei standard de TVA de la 24% la 20% începând cu 1 ianuarie 2016. Cota redusă de 9% la alimente s-a aplicat pentru tot anul 2016 faţă de 2015, când s-a aplicat doar de la 1 iunie. Gradul de realizare al TVA fată de programul stabilit pentru 2016 a fost influentat negativ de nerealizarea programului de încasări privind obligatiile restante la bugetul general consolidat, dar si de rambursările din luna decembrie, care au fost peste media anuală.

Încasările din accize au înregistrat o crestere de 3,6% comparativ cu anul 2015, programul de încasări realizându-se în proportie de 97,8%. Nerealizarea a fost influentată de evolutia accizelor la produsele energetice în luna decembrie, în contextul optimizării fiscale a operatorilor economici din perspectiva reducerii accizei la produsele energetice de la 1 ianuarie 2017.
Încasările din alte impozite si taxa pe bunuri si servicii au scăzut cu 16,7% comparativ cu anul 2015, programul de încasări fiind realizat în proportie de 60,4% din cauza nerealizării veniturilor prevăzute în bugetul fondului national unic de sănătate, respectiv contribuţia trimestrială pentru finantarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii (fată de un nivel estimat de 2,8 mld lei, au fost încasate doar 1,3 mld lei, cea mai mare nerealizare provenind din contributia datorată pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat). 
La nivelul administratiilor locale s-au înregistrat cresteri fată de anul precedent la veniturile nefiscale cu 13,9%, la impozite si taxe pe proprietate cu 6,1% si la taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăsurarea de activităti cu 1,1%. 
Sumele rambursate de UE în contul plătilor efectuate au înregistrat o scădere de 60,7% fată de aceeasi perioadă a anului precedent, cu mentiunea că în bugetul general consolidat sunt înregistrate numai sumele rambursate aferente proiectelor ai căror beneficiari sunt institutiile publice, nefiind incluse şi cele destinate sectorului privat, gradul de realizare al programului fiind de 50,7%.

2. Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 242 miliarde de lei, s-au redus în termeni nominali cu 0,6% fată de anul precedent si cu 2,3 puncte procentuale ca  pondere în PIB, reprezentând 94,5% din prevederile bugetare anuale.

Cheltuielile de personal au crescut cu 9,5% fată de anul trecut fiind determinate, în principal, de majorările salariale acordate în a doua parte a anului 2015 si de majorarea salariului minim brut pe tară si prezintă un grad de realizare de 97,3% a prevederilor anuale.

Majorările salariale acordate în a doua parte a anului 2015 au fost de 12% pentru personalul din institutiile publice locale, de 25% pentru personalul din sistemul public sanitar si pentru personalul din sistemul public de asistentă socială, de 5% din septembrie 2015 si de 15% din decembrie 2015 pentru personalul din învătământ, de 10% pentru personalul din sistemul bugetar exclusiv sănătate, învătământ si asistentă socială. Majorarea salariului minim brut pe tară a fost de 75 de lei începând cu 1 iulie 2015, de la 975 de lei la 1.050 de lei si cu 200 de lei începând cu 1 mai 2016, de la 1.050 de lei la 1.250 de lei.

De asemenea, din august 2016 se aplică prevederile O.U.G. nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii s-au majorat cu 1,2% fată de anul precedent, dar fată de prevederile bugetare au înregistrat un grad de executie de 95,1%, majorări semnificative înregistrându-se în cazul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, respectiv de 9,8%.

Cheltuielile cu asistenta socială au crescut fată de anul precedent cu 7,7%, fiind influentate, în principal, de majorarea cu 5% a punctului de pensie de la 1 ianuarie 2016 si de dublarea alocatiei de stat pentru copii începând cu 1 iunie 2015, precum si alte măsuri ce au fost aprobate în timpul anului 2016. Toate acestea au condus la  suplimentări ale cheltuielilor cu asistenta socială, avute în vedere la prima rectificare bugetară. Alti factori care au contribuit la sporirea cheltuielilor sociale sunt: cresterea numărului de beneficiari de ajutor social prin excluderea alocatiei de stat pentru copii din veniturile familiei la stabilirea ajutorului social (VMG); majorarea indemnizatiei acordate adultului cu handicap vizual grav prin majorarea cu 25% a salariului net al asistentului social debutant cu studii medii din unitătile de asistentă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, si majorarea numărului de persoane încadrate în diverse tipuri de handicap; majorarea si modificarea modalitătii de stabilire a indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului si stimulentul de insertie; pensii de serviciu pentru grefieri, personal aeronautic, functionari publici parlamentari, auditori ai Curtii de Conturi.

Dobânzile si subventiile au înregistrat de asemenea majorări fată de realizările anului precedent cu 4,5%, respectiv 5,3%. 
Cheltuielile pentru investitii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finantate din surse interne şi externe, au fost de 29,5 miliarde de lei, respectiv 3,9% din PIB, prezentând un grad de realizare a executiilor bugetare anuale de 76,5%.