Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Argeş a continuat seria consultărilor în vederea îmbunătăţirii activităţii compartimentului de tineret în acest an, desfăşurând joi, 26 ianuarie, la sediul DJST Argeş întâlnirea cu voluntari, reprezentanţi ONG sau elevi ai unităţilor de învăţământ din Piteşti.
 
Discuţiile au avut ca scop încurajarea implicării tinerilor în activităţi specifice de voluntariat, prezentarea beneficiilor care decurg din practicarea voluntariatului şi a modalităţilor concrete de iniţiere a unor proiecte deosebite, în folosul tinerilor şi comunităţii.
 
În acest sens, s-a stabilit, ca toţi tinerii interesaţi de dezvoltarea personală şi acumularea de experienţe noi, să participe la un curs de scriere de proiecte, iniţiat de DJST Argeş în perioada imediat următoare. Cursul va fi gratuit şi se va desfăşura la Centrul de Tineret din Anexa Sălii Sporturilor din Piteşti.
 
Sperăm ca prin organizarea acestui curs să asistăm la o creştere cantitativă şi calitativă a iniţiativelor locale ale tinerilor, acoperirea a cât mai multe domenii unde se simte nevoia prezenţei voluntarilor, cum ar fi protecţia mediului, educaţia pentru sănătate, organizarea de campanii informative, manifestări culturale,  precum şi atragerea  unui număr mare de tineri în proiectele DJST Argeş”, a precizat d-na.  Bocanu Simona, consilier de tineret.
 
Prezent la întâlnire, dl. Bughiu Adrian Dumitru, Director Executiv Adjunct al DJST Argeş  a concluzionat că, „permanentizarea acestui gen de întâlniri este importantă atât pentru instituţia noastră, dar în egala măsură şi pentru beneficiarii activităţilor noastre. Incercăm să găsim împreună un numitor comun pentru ca această colaborare să fie una reciproc avantajoasă”.